De Raadsleden en assistenten stellen zichzelf aan u voor.


  René Pelt - Hoogwoud
  Fractie voorzitter

Hallo, ik ben René Pelt. In 2005 ben ik lid geworden van Gemeentebelangen Opmeer. Sinds juni 2006 zit ik namens deze partij in de gemeenteraad. Via het Jeugd- en Jongerenwerk in Opmeer heb ik als jongere aardig wat bestuurlijke ervaring opgedaan. Samen met andere jongelui zat ik toen al regelmatig met de ambtenaren aan tafel. Daarbij is het gemeenteraadswerk me met de paplepel ingegoten. De vader van mijn moeder, opa Langedijk, was wethouder van Opmeer. 

Daar heb ik als kind heel wat van meegekregen. De politieke appel is dus niet ver van de boom gevallen.

Ik heb mijn hele leven in Hoogwoud gewoond. Inmiddels  met mijn vriendin Daniëlle en dochter Danique. Tot een paar jaar geleden werkte ik als zelfstandige in de bouw. Daarnaast help ik graag een handje mee in de horeca. Ook ben ik vrijwilliger bij diverse organisaties in de gemeente, zoals de Zaalvoetbalvereniging en Zomerpop. De laatste jaren heb ik me verdiept in de gemeentelijke politiek. Sinds 2016 ben ik voorzitter Bestuurlijke Zaken binnen de gemeente. Daarnaast ben ik lid van de commissie Ruimte. Dat ik nu bovenaan deze lijst mag staan voelt voor mij als een natuurlijke en logische stap. Maar daarom ben ik er niet minder trots op! Gemeentebelangen Opmeer is de oudste politieke partij van Nederland en wordt gedragen door een brede achterban. Gemeentebelangen is in één woord uniek. Ik vind het een eer om de lokale democratie namens deze partij springlevend te mogen houden.  Wim van Hunnik - Opmeer

Mijn naam is Wim van Hunnik. In 1994 kwam ik met mijn vrouw en 2-jarige zoon naar Westfriesland voor mijn werk. Voor mijn vrouw was dat 'thuis komen', voor mij was het hier helemaal nieuw. Inmiddels voel ik mij hier allang helemaal thuis.

De afgelopen vier jaar mocht ik fractievoorzitter zijn voor Gemeentebelangen in onze gemeenteraad. Wat mij aanspreekt is de praktische en echt lokaal gerichte instelling van deze club mensen. We hebben een brede achterban in verschillende kernen waarin ook sprake is van verjonging. Prachtig! Door die brede achterban horen we veel van wat er leeft. Daarnaast ben ik voorzitter van stichting Raad en Daad; ook daardoor hoor je veel. Als grootste partij konden we na de vorige verkiezingen (2014) veel invloed uitoefenen op het programma dat moest worden uitgevoerd. Ik ben er best trots op dat we dat programma met elkaar zó hebben kunnen vorm geven dat iedereen in de raad daar achter kon staan. Van dat programma is vrijwel alles ook echt uitgevoerd of opgestart! Als grootste partij heb je ook veel invloed op de sfeer in de raad. Door voortdurend de verbinding te zoeken in plaats van tegenstellingen denken we actief te hebben bijgedragen aan een constructieve sfeer. Mede daardoor was er meestal veel steun voor de plannen die er lagen. Als de kiezer in maart zijn vertrouwen in deze aanpak uitspreekt wil ik daar graag nog een tijdje mee doorgaan. Er liggen - net als vier jaar geleden - weer grote uitdagingen in het verschiet: er is nog het nodige werk aan de zorgtaken die de gemeente zijn toevertrouwd en ook komt de nieuwe omgevingswet op ons af. Genoeg werk aan de winkel!

  Lida Berkhout-Konijn - De Weere

Mijn naam is Lida Berkhout-Konijn. Ik woon samen met mijn man en kinderen in het uiterste puntje van de gemeente Opmeer, aan de Vekenweg in de Weere.

Na jaren werkzaam geweest te zijn in het basisonderwijs ben ik sinds februari 2017 gestart als zelfstandig ondernemer op het gebied van onderwijs en coaching.

Dit betekent meer vrije tijd en dus de kans om een bijdrage te leveren aan onze gemeenschap.

Ik wil mijn kennis die ik opgedaan heb vanuit mijn werk in het onderwijs, alsmede mijn kennis en ervaring die ik heb opgedaan in het sociale domein zoals ouderzorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk, graag inzetten voor onze gemeenschap.

 

Ik vind het belangrijk om vanuit een positieve instelling, samen met de inwoners, te werken aan een transparante gemeente. Dit betekent dat de gemeente goed bereikbaar moet zijn, dat er met de burger gekeken wordt hoe dingen bereikt kunnen worden.

 

Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind en van de samenleving. Een kind dat goed onderwijs volgt, creëert kansen voor de toekomst en krijgt kennis die kan worden doorgegeven aan volgende generaties.

Het behoud van goed onderwijs, ook in de kleine kernen Aartswoud en De Weere is voor mij van groot belang, daar wil ik mij dan ook graag voor inzetten.  
  Jos stam - De Weere

Hierbij wil ik mij graag voorstellen als kandidaat voor Gemeentebelangen Opmeer. Mijn naam is Jos Stam, 52 jaar oud, woon in de Weere, getrouwd en heb 2 dochters.

Verder al jaren actief in het verenigingsleven, wat ik met veel plezier doe.

Ik stel me verkiesbaar voor Gemeentebelangen omdat het een partij is wat dicht bij de burger staat.
Ik wil me sterk maken voor het behoud van de lagere scholen in onze dorpen. Dat is belangrijk voor het behoud van de dorpen zodat jonge gezinnen zich daar ook kunnen vestigen. Tevens is het verenigingsleven ook heel belangrijk in de dorpen, dit moeten we behouden. Ik sta voor een betere dienstverlening naar de burgers, betere toegankelijkheid van het gemeentehuis is dan ook belangrijk. Dat de burger gewoon weer van 9.00 uur tot 12.00 uur met hun vragen in het gemeente huis welkom zijn en op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. Ik wil me hard maken voor veilige fiets -en wandel routes in onze gemeente, waarbij verlichting langs de weg een grote rol speelt. Kruispunten van kernen met buitengebied voorzien van snelheidsremmende maatregelen. Cultuur moet om, meer denken in oplossingen mogelijkheden.   

FRACTIE Assistentie


Daphne Korver-Bellis - Hoogwoud

Al 37 jaar woon ik in onze mooie gemeente Opmeer, geboren en getogen. Ondertussen gelukkig getrouwd en met een prachtige dochter wonend in Hoogwoud.

Bijna 8 jaar lang ben ik voorzitter geweest van de Vereniging van Eigenaren van de appartementen waar ik woon. Inmiddels ben ik aftredend voorzitter, maar ik heb daar veel mogen leren over hoe belangrijk omgangsnormen zijn en hoe een kleine gemeenschap elkaar kan en wil dragen door gewoon te luisteren, het gesprek met elkaar aan te gaan en iets voor elkaar over te hebben.

Waarom ik mij verkiesbaar wil stellen?
In mijn werk kwam ik situaties tegen waar ik door middel van denken in oplossingen en een luisterend oor te bieden veel meer bereikte dan me vast te houden aan de standaard protocollen.
Het lijkt mij dan ook geweldig om te zien wat ik samen met Gemeente Belangen voor verschil kan maken op met name het gebied van de WMO, samenlevingszaken , armoedebestrijding etc. En als vertegenwoordiger van de inwoners van Opmeer de mens weer zichtbaar te maken ten opzichte van alle regels.Anouk Rogge - Opmeer 

Toen ik als meisje in groep 7 de burgemeester zag op onze school en hij zijn ketting om deed was ik verkocht. Later als ik groot ben, dan wil ik hetzelfde. Ongeveer 10 jaar verder is mijn gevoel voor politiek alleen maar vergroot.
Ik zal er niet omheen draaien, maar een twintigjarige jonge meid die de politiek in gaat is niet gebruikelijk en het lijkt mij dan ook een hele uitdaging. Het beeld van onze gemeente moet bij de jeugd veranderd worden. Verbeter de wereld begint bij jezelf, en wil ik ze heel graag mee helpen.

Mijn hele leven woon ik in Opmeer en ben nu ook werkend in onze eigen gemeente. Dit wil ik graag zo houden en vond het een eer om alleen al op de kieslijst te staan. En dan ook nog op nummer 6 van lijst 1. Een geweldig gevoel.
Anouk Rogge is mijn naam, 20 jaar en ik ben klaar voor verandering. Jij ook?Michelle Bakker-Haring - Spanbroek

Graag wil ik mijzelf voorstellen. Ik ben Michelle Bakker-Haring, ben 34 jaar en ben geboren en getogen in de gemeente Opmeer. Sinds 2006 woon ik samen met mijn man in.
Spanbroek en inmiddels hebben wij 2 kinderen. Ik houd van hardlopen, lezen en ik zet mij als werkgroepslid in voor ExpeR. ExpeR is een avontuurlijke week voor jongeren in het Dijkgatbos en valt qua organisatie onder de vlag van de Stichting Vakantiespelen. Ook bij de vakantiespelen heb ik mij jarenlang als vrijwilliger ingezet.

In januari 2017 heeft de gemeente een introductiecursus ‘Is de gemeentepolitiek iets voor mij?’ georganiseerd. Daar ben ik naartoe gegaan en na de vervolgavond heb ik mij aangesloten bij de partij Gemeentebelangen. Ik heb voor deze partij gekozen omdat het een fijne club mensen is die op een praktische en realistische manier naar de zaken kijkt zonder het algemene belang uit het oog te verliezen.

 

De afgelopen maanden heb ik mee mogen denken tijdens de vergaderingen. Dit vond ik heel leerzaam en heb mij tijdens deze vergaderingen actief betrokken gevoeld bij de ontwikkelingen binnen onze gemeente. We wonen in een mooie gemeente met goede voorzieningen, die we graag willen behouden. Toen de vraag kwam of ik mij als kandidaat verkiesbaar wilde stellen, heb ik meteen 'ja' gezegd. Op deze manier kan ik niet alleen mijzelf ontwikkelen, maar kan ik mij daarbij actief inzetten om de belangen voor jong en oud te vertegenwoordigen.