Mijn naam is Wim van Hunnik. In 1994 kwam ik met mijn vrouw en toen tweejarige zoon voor mijn werk vanuit het zuiden naar Opmeer. Ik maakte deel uit van het management van het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW) en tevens in  de eerste jaren ook van het Recreatieschap Westfriesland. Een unieke combinatie maar erg boeiend. Nadat het CAW door HVC werd overgenomen, heb ik nog enkele jaren deel uitgemaakt van de directie van HVC in Alkmaar. Sinds enkele jaren ben ik niet meer actief op de arbeidsmarkt. Tijd om een nuttige bijdrage te leveren aan onze samenleving.

 

Eind 2012 heb ik mij aangemeld als kandidaat voor de rol van voorzitter van Stichting Raad en Daad. Ook ben ik lid van Gemeentebelangen geworden. In nog geen jaar tijd heb ik verschrikkelijk veel geleerd van een wereld die mij vrijwel onbekend was:  de zogenoemde maatschappelijke sector. Wat zijn daar veel ontwikkelingen gaande en wat komen er nog veel! Voor mij reden genoeg om volmondig ja te zeggen toen ik werd gevraagd als kandidaat-raadslid. Opmeer kent vele goede voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen. Ik vind het belangrijk er voor te zorgen dat die blijven. Onze ouderen vragen de komende tijd extra aandacht. De vraag naar zorg neemt toe en de middelen worden minder. Kwetsbare mede-inwoners mogen daar niet de dupe van worden. Een vergrijzende bevolking betekent niet alleen meer zorg. Het betekent ook dat er meer inwoners komen met veel kennis en ervaring die over vrije tijd beschikken. We moeten er voor open staan om daar gebruik van te maken door initiatieven te stimuleren en te faciliteren. Tenslotte is het een ideaal om de politiek toegankelijker te maken, zeker ook voor jongeren.