Ik ben Hans Wijnveen en vanuit de achterhoek in 1980 in de gemeente Opmeer komen wonen en werken. Inmiddels wonen mijn vrouw en ik (de drie kinderen zijn reeds uitgevlogen) al weer dertig jaar aan de Boterbloem.

Onze gemeente kenmerkt zich door inwoners zie zich hier thuis voelen en naar alle tevredenheid wonen. Dat komt niet in de laatste plaats door de onderlinge verbondenheid en gemeenschapszin. Niet voor niets kent de gemeente Opmeer op allerlei gebied verenigingen en groepen die wat organiseren op sportief, cultureel en maatschappelijk gebied. Om daar ook mijn steentje aan bij te dragen heb ik deel uitgemaakt van de ouderraad en medezeggenschapsraad van basisschool 't Ruimteschip; een tijdje voorzitter geweest van handbalvereniging Meteoor en in de periode 1994 - 2006 raadslid geweest voor Gemeentebelangen. Sinds die tijd ben ik secretaris van die vereniging. Vanaf 2010 ben ik fulltime werkzaam op de griffie van de gemeente Heerhugowaard als adviseur politiek bestuurlijke processen en loco-raadsgriffier.

 

De gemeente Opmeer heeft in de afgelopen decennia een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen qua huizenbouw en groei van het aantal inwoners, maar ook uitbreiding van werkgelegenheid door onder meer het eigen bedrijventerrein De Veken. Die vanzelfsprekende groei is er niet meer. We staan als maatschappij voor ombuigingen in financiële zin, maar ook qua denken. We zullen minder afhankelijk moeten worden van overheid en instanties die alles op afroep regelen. Er moet meer en meer een beroep gedaan worden op de mensen om ons heen.

De gemeenteraad zal in de komende tijd hierover nog lastige keuzes moeten maken. Als lid van het bestuur van Gemeentebelangen zal ook ik mij inzetten om onze fractie in de gemeenteraad daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat zij zich volledig kunnen richten op wat belangrijk is voor onze inwoners en hun blijvende tevredenheid over het wonen in onze gemeente.