Agenda

Elke maand vind er een achterban - fractie vergadering. Al deze vergaderingen zijn openbaar. U bent dus van harte welkom om een keer bij ons aan te schuiven. De koffie & thee staan klaar. Gemeente Belangen vindt het belangrijk om te weten wat er speelt onder de inwoners van Opmeer. Wij organiseren een aantal keer per jaar een thema bijeenkomst waar u aan kunt deelnemen. Informatie over deze bijeenkomsten zal tijdig op de website & Facebook worden geplaatst. 


Openbare Achterban/Fractie bijeenkomsten in 2019:

 maandag 21 januari 2019
 mandag 4 maart 2019
 donderdag 18 april 2019
 maandag 27 mei 2019
 maandag 16 september 2019
 maandag 28 oktober 2019
 donderdag 28 november 2019


De achterban/Fractie bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis aan de Klaproos 1 en beginnen om 20.00 uur.
Het wordt nooit later dan 22.00 uur. .

Opgeven voor het bijwonen van een vergadering hoeft niet, we stellen het wel op prijs als u dat doet. 

Verdere vragen over de vergaderingen, het bijwonen, inspreken of het vooraf opvragen van mogelijke stukken en een agenda via:

gemeentebelangenopmeer@outlook.com